Aslı Nemutlu’nun Heykelini Açtık

Image

 

Keşke Aslı’yı kaybetmemize yol açan o ihmal, cehalet ve yönetim anlayışı olmasaydı da Aslı’nın başarılarından dolayı heykelini dikebilseydik. Şimdi Babası tarafından kurulan dernek genç ve başarılı sporculara destek için çalışma yürütüyor.

 

ImageImage

Reklamlar

Fenerbahçe ve Kalamış Marinaları Özelleştiriliyor, Diğer Yerler Değil

Görsel

Fenerbahçe ve Kalamış Yat Limanları 1984-88 yılları arasında Kadıköy Belediyesi tarafından yaptırılmış olup, yapım masraflarının tamamı belediyemiz bütçesinden karşılanmıştır. 1988 yılında işletme ihalesi TEK-ART Turizm ve Tic. A.Ş. tarafından alınmış olup, daha sonra bu şirket satılarak KOÇ Holding bünyesine dahil edilmiş ve SETUR firması tarafından bugüne kadar işletmesi yapılmıştır. Bu süreç içerisinde Kadıköy Belediyesi Maliye Bakanlığı’yla yeni bir ihalenin yapılabilmesi için birlikte hareket edilmesi yönünde talepleri oyalanarak değerlendirmemiş ve sonuçta Kadıköy Belediyesi’nin dışlanması gündeme gelmiştir. Son olarak Özelleştirme Yüksek Kurulu’na Maliye Bakanlığı’nca devir yapılmasına Kadıköy Belediyesi’nin ilişiği kesilmek istenmiştir. Bu konudaki, Belediyemizin hak arama girişimi devam etmektedir.

GörselBu sayede Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca onanmış olan plan askıya çıkarılmış olup, Belediyemize bir örneği gönderilmiştir. Bu plana göre Fenerbahçe ve Kalamış Yat Limanları, birleştirilmekte, dış anroşman Kurbağalıdere’ye doğru uzatılarak, Kalamış Yat Limanı’nın bitim hizasında kalacak şekilde, Yat Limanı büyütülmektedir.

GörselGörsel

Bazı internet mecralarında dolaşan, Yat Limanı çizelgelerindeki çerçevelenmiş alan, Sit Alanı olup, Marina alanı değildir. Marina Alanı, siyah yatay çizgilerle belirtilen anroşmanlarla kara arasında kalan parçadır. Dolayısıyla Kalamış Parkı’nı, Fenerbahçe Yarımadasını veya Orduevini kapsaması mümkün değildir. Bu plan içerisinde karada yapılacak, yapılaşmalarda Turizm, Ticaret alanları, teknik ve idari hizmet alanı olarak ayrılan inşaat alanı 35.978 m2 olup, bu hususa belediyemizce kurum nezdinde itiraz edilmiş olup, süresinde cevap alınmadığı takdirde dava yoluna gidilecektir.

Not: Fenerbahçe Yarımadasının Doğu tarafındaki koya yeni bir Yat Limanı yapılmasına dair Belediyemizden görüş istenmiş, inşaatın uygun olmadığı yönünde yanıt iletilmiştir. Bu bölgeye, yat limanı yapılmasına dair bir karar alınırsa, kamuoyu tarafımızdan bilgilendirilecektir.